De wereld verandert in sneltreinvaart. Te snel? De technologische ontwikkelingen en nieuwe communicatiemiddelen verhogen ons levensritme. Geopolitieke en klimaatveranderingen leiden tot menselijke drama's. Vluchtelingen proberen te ontsnappen aan oorlog en stranden met duizenden in Europa.

Tegelijkertijd ontwricht de crisis ons. Aanslagen halen het leven van alledag overhoop... Zo sluipt heel snel een klimaat van onveiligheid binnen in België en Europa.

Gevolg? We sluiten ons af van de buitenwereld. Angst en stress verlammen ons. We zien zwijgzaam toe. De Ander boezemt ons ongerustheid in. Er ontstaat een vicieuze cirkel.

Langzaam maar zeker raakt onze samenleving verlamd. Het is genoeg geweest!

Samen kunnen we die vicieuze cirkel doorbreken. We hoeven daar maar één ding voor te doen, iets wat geen enkele moeite vergt en niks kost: goeiendag zeggen.

Elke dag 'Goeiendag zeggen' tegen een onbekende, op straat, op het werk, onderweg, het maakt niet uit waar. Het is zo eenvoudig en het verandert zoveel.

Door ons samen rond dit idee te scharen, stoppen we de angst. We kunnen weer samen afspreken en elkaar de hand schudden. Zo scheppen we samen een klimaat van vertrouwen.

Samen krijgen we opnieuw zin om te léven